D2-1500-S060

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1500 x 777 mm
 • Gewicht : 100 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-1000-S060-DR90

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1000 x 595 mm
 • Gewicht : 125 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-1500-S060-DR90

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1500 x 777 mm
 • Gewicht : 100 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-1000-TW061W

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1000 x 595 mm
 • Gewicht : 125 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-1500-TW061W

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1500 x 777 mm
 • Gewicht : 100 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D5-1600-S050G-R300

 • Typ: D5
 • Arbeidsraum : 1600 x 550 mm
 • Gewicht : 35 kg
 • Pick & Place : up to 110 p/min
Roboter anzeigen