D4-1300-S040L

 • Typ: D4
 • Arbeidsraum : 1300 x 450 mm
 • Gewicht : 10 kg
 • Pick & Place : up to 110 p/min
Roboter anzeigen

D2-1000-S060-DR90

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1000 x 595 mm
 • Gewicht : 125 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-1500-S060-DR90

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1500 x 777 mm
 • Gewicht : 100 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-1000-TW061W

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1000 x 595 mm
 • Gewicht : 125 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-1500-TW061W

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 1500 x 777 mm
 • Gewicht : 100 kg
 • Pick & Place : up to 45 p/min
Roboter anzeigen

D2-500-S020

 • Typ: D2
 • Arbeidsraum : 500 x 326 mm
 • Gewicht : 5 kg
 • Pick & Place : up to 210 p/min
Roboter anzeigen