D4-800-S020-R100

 • Typ: D4
 • Arbeidsraum : 800 x 350 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 200 p/min
Roboter anzeigen

D4-1100-S020

 • Typ: D4
 • Arbeidsraum : 1100 x 400 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 180 p/min
Roboter anzeigen

D4-1300-S020

 • Typ: D4
 • Arbeidsraum : 1300 x 400 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 180 p/min
Roboter anzeigen

D4-1100-S020-R100

 • Typ: D4
 • Arbeidsraum : 1100 x 400 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 180 p/min
Roboter anzeigen

D4-1300-S020-R100

 • Typ: D4
 • Arbeidsraum : 1300 x 400 mm
 • Gewicht : 3 kg
 • Pick & Place : up to 180 p/min
Roboter anzeigen

D4-1600-S020

 • Typ: D4
 • Arbeidsraum : 1600 x 550 mm
 • Gewicht : 2,5 kg
 • Pick & Place : up to 150 p/min
Roboter anzeigen